De Algemene Voorwaarden voor NTZV zijn te verkrijgen via info@ntzv.nl