SLide-netwerk-taxateur-zakelijk-vastgoed

Over Netwerk Taxateurs Zakelijk Vastgoed

De NTZV is een samenwerkingsverband van register taxateurs, gekwalificeerd voor het uitvoeren van (al dan niet complexe) bedrijfsmatige taxaties.

Het netwerk is bedoeld om krachten te bundelen en om kennis en ervaring te delen en zo te zorgen voor kwalitatief hoogwaardige taxatierapporten.

De aangesloten leden zijn allen register taxateur bedrijfsmatig vastgoed en staan minimaal ingeschreven in de kamer BV van de NRVT. Ook hebben veel leden extra kwalificaties zoals REV – RICS gecertificeerd en of BV GZ (grootschalig vastgoed / exploitatie gebonden vastgoed).

Netwerk Taxateur Zakelijk Vastgoed
Postbus 22
8440 AA  Heerenveen

Ervaren BOG-taxateurs die ook graag willen aansluiten bij de NTZV kunnen zich melden middels het contactformulier.

Landelijke dekking

Waarom een netwerk van taxateurs / samenwerken?

Het taxeren van vastgoed is de laatste jaren steeds complexer geworden. Waar vroeger de makelaar/taxateur (bij wijze van spreken) achterop zijn sigarendoosje de waarde uitrekende, is de huidige taxateur veel bezig met research en uitgebreide berekeningsmodellen. De markt is meer en meer complexer geworden en ‘bezwaard’ met allerlei regelgeving die de taxateur mee moet wegen in zijn oordeel. Door die complexiteit is het kunnen ‘sparren’ met collega’s steeds belangrijker geworden. Het ‘vier-ogen’ principe is mede daarom een van de eisen geworden voor het uitbrengen van een PTD (Professionele Taxatie Dienst), zoals tegenwoordig een taxatie heet.

Ook zorgt het samenwerken ervoor dat kennis kan worden gedeeld, zodat er binnen het netwerk altijd een taxateur beschikbaar is, die met zijn specifieke kennis de andere taxateur kan ondersteunen. Ook bij herhaalopdrachten, kan bij het uitvallen van (een van) de voorgaande taxateur, het netwerk de taxatie overnemen en alsnog uitvoeren.