Bij de NRVT kennen we twee ‘soorten’ aangesloten taxateurs;

  1. Level 1: – Dezen kunnen zelfstandig volledige taxaties (PTD) uitvoeren en kunnen optreden als controlerend taxateur (4-ogen principe);
  2. Level 2: – Dezen kunnen zelfstandig volledige taxaties in overleg met een controlerend taxateur uitvoeren, welke het rapport mede ondertekend c.q. uitgebreid controleert en waar nodig aanvullende ondersteuning geeft in de waardering.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12